για το έργο

Το GLOBAL ORTHODOX αποτελεί  πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνενώνει τους Ορθόδοξους πιστούς από διάφορες χώρες. Το GO είναι ένα κοσμικό, μη πολιτικό πρόγραμμα κοινωνικών μέσων για ένα ευρύ κοινό.

Στο πρόγραμμα GO, υπάρχουν δύο τμήματα μιας ενιαίας σύνταξης:

Αίθουσα ειδήσεων (Πρακτορείο ειδήσεων, κανάλι TG).

Γραφείο κοινωνικής δικτύωσης (Κοινωνικά δίκτυα, μπλογκόσφαιρα). Σε αυτό το χώρο οι χρήστες του έργου δημιουργούν το μεγαλύτερο όγκο του περιεχομένου. Το πρόγραμμα GO φιλοδοξεί να ενώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς πάνω σε συγκεκριμένες αρχές και θέματα, αλλά αυτή η συνένωση πρέπει να είναι κοσμική. Η «εισδοχή» στο θεολογικό και «εκκλησιαστικό» χώρο είναι κατηγορηματικά ανεπίτρεπτη.

Προτεραιότητες του προγράμματος GO:

Ειδήσεις για την παγκόσμια Ορθοδοξία, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης που σχετίζεται με τις Τοπικές Εκκλησίες.

Ειδήσεις απο την κοινωνική ζωή - σημαντικά έργα, συμβάντα, εκδηλώσεις πολιτισμού, επιστήμης, τέχνης, αθλητισμού που σχετίζονται με το σύστημα ορθοδόξων συντεταγμένων ·

Κοινωνικές, εθελοντικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα του διεθνούς ορθοδόξου κοινού.

Αρχές της συντακτικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα GO μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά στο ορθόδοξο σύστημα θεολογικών, ηθικών και κοινωνικών συντεταγμένων, τυχόν συμβιβασμοί επ´ αυτού, είναι αδύνατοι και απαράδεκτοι.

Οι ειδήσεις πρέπει να στρέφονται αποκλειστικά γύρω από τα ενδιαφέροντα του κοινού. Η κάλυψη των εκδηλώσεων πρέπει να είναι ουδέτερη, ανεξάρτητη και, στο μέτρο του δυνατού, αντικειμενική.

Το περιεχόμενο των υλικών του GO, πριν από τη δημοσίευση, πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Η απόφαση σχετικά με το ποιες πληροφορίες θα παρέχονται στο κοινό πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές μεθόδους επαλήθευσης, πριν απ' όλα στην ουδέτερη προσέγγιση των αποδεικτικών  στοιχείων.

Οι δημοσιεύσεις του συγγραφέα, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων και αρθρογράφων, μπορούν να περιέχουν προσωπικές θέσεις και απόψεις, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της συντακτικής επιτροπής.

Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του GO πρέπει να είναι σύμφωνες με τους νομικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.